Donateurs en Sponsoren

Verbetering aan het zwembad, zoals dit seizoen een nieuw kassasysteem, kosten natuurlijk geld. Door inbreng van enthousiaste vrijwilligers houden we de kosten in de hand, maar omdat zwembad Coldenhove ongesubsidieerd is, zijn ook andere inkomstenbronnen nodig.

Donateurs
We weten ons gesteund door diverse donateurs. Draagt u het zwembad een warm hart toe, wordt dan donateur (vul deze bon in). U kunt ook een eenmalig bedrag storten op rekeningnr. NL34 RABO 0311 0587 52.

Sponsors
Ook heeft het zwembad een aantal sponsoren die een reclamebord op het zwembad mogen hangen welke ook op deze website wordt geplaatst. Omdat, ongetwijfeld (mede) door de recessie, een aantal sponsoren zijn afgehaakt, zijn we op zoek naar nieuwe. Heeft u intresse, neem dan contact met ons op.

Onderstaand een overzicht van alle sponsoren van Zwembad Coldenhove in 2010.

Platina sponsorenGouden sponsorenZilveren sponsoren